Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Razpis

sreda, 3. januar 2018, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 329

za akcije Komisije za alpinizem PZS 2018 in 2019 (članska in mladinska reprezentanca)

2. 1. 2018 objavil AO Kranj 

Zaradi zagotavljanja objektivnejšega vrednotenja prijav bomo na KA po končanem razpisu potrdili skupino izkušenih alpinistov, ki bo pregledala prispele prijave ter podala strokovno mnenje glede upravičenosti kandidatov za finančna sredstva in višine le-te (člani skupine ne bodo vključeni v podporo KA za akcije 2018 in 2019), končni izbor pa bo opravil IO KA PZS.
Izbrano bo omejeno število akcij, katerih posamezniki bodo deležni delne finančne podpore s strani KA PZS in ob upoštevanju pogodbenih obveznosti do obeh sofinancerjev (FŠO in LPŠ). Izbrani posamezniki – člani – ki niso člani SMAR pa bodo s tem uvrščeni v člansko alpinistično reprezentanco.

Podprti posamezniki (člani odprav) bodo deležni podpore v deležu sredstev prejetih od Fundacije za šport in Letnega programa športa MIZŠ (15% sredstev je namenjenih za kritje splošnih stroškov delovanja NPZ oz. športne panoge). Ker višina sredstev namenjenih za odprave ob zaključku razpisa (verjetno) še ne bo znana, bodo posamezniki podprti s točkami, katerih vrednost se bo določila ob podpisu pogodbe s Fundacijo za šport in MIZŠ. Člani odprav, ki gredo na pot v začetku leta, bodo odobrena sredstva prejeli šele, ko bo znana višina sofinanciranja.

Glavna kriterija pri izboru bosta cilj odprave, sposobnost članov realizirati zastavljeni cilj ter resnost članov pri organizaciji in izvedbi predhodnih akcij. V letu 2018 in 2019 bo podprto omejeno število posameznikov z najkakovostnejšimi in idejno zanimivimi cilji. Upoštevala se bo tudi logistična in finančna komponenta organizacije odprave, alpinistična aktivnost prijavljenih alpinistov v zadnjih letih ter resnost prispele prijave. Ponovno poudarjamo, da bomo upoštevali tudi (ne)resnost prijavljenih v zadnjih letih (prijave, realizacija in potek odprave, pošiljanje poročil, itn).

Na razpis se lahko prijavijo le registrirani alpinisti, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki in prilogami pošljite na alpinizem@pzs.si (obvezno vpišite geslo: prijava akcije KA PZS 2018 in 2019 in zahtevajte potrditev prejema pošte) do ponedeljka, 5. februarja 2018, do 24. ure.
Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvrši do petka, 16. februarja. Do konca februarja pa bo KA PZS podala predlog.
V skladu s pričakovanimi prihodki bo KA PZS objavila rezultate izbora s predvideno okvirno finančno podporo.

Obravnavane bodo samo pravočasno prispele, popolne in korektno pripravljene prijave.

Oznake: ALP
eXTReMe Tracker