Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Sklic 18. seje

03.11.2017
Sklic 18. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije

PDF: Vabilo Gradivo 1Gradivo 2

sreda, 8. november 2017, ob 05:29, Urednik G-L, ogledov: 275

Upravnega odbora PZS: bo v četrtek, 16. novembra, ob 16.30 v Multimedijski dvorani Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:

01. Potrditev zapisnika 17. seje UO PZS (Matej Planko)
02. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
03. Potrditev predlogov prejemnikov najvišjih priznanj v letu 2017 (Tone Jesenko, Irena Pečavar Čarman)
04. Članarina PZS 2018 in spremembe Pravilnika o članstvu posameznikov (Tone Jesenko, Matej Planko)
05. Izhodišča za podrobni finančni načrt PZS 2018 (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
06. Planinske poti
     a) Soglasje k novim planinskim potem in k opustitvi planinskih poti (Igor Mlakar)
     b) Kataster planinskih poti (Bojan Rotovnik, Igor Mlakar)
     c) Seznam planinskih obhodnic (Igor Mlakar)
     d) Merila za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti (Bojan Rotovnik)
07. Zadeve komisij in odborov
     a) Informacija o poslovanju planinskih koč v letu 2017 (Janko Rabič)
08. Alternativni viri financiranja društvene dejavnosti - I. razprava (predsedniki MDO PD)
09. Usposabljanja za posameznike v PD - I. razprava (predsedniki MDO PD)
10. Načrt upravljanja nepremičnin - I. razprava ( Matej Planko)
11. Mednarodno sodelovanje PZS (Bojan Rotovnik)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
13. Razno

eXTReMe Tracker