Uredništvo: info@planid.org
komentarji
| Registracija

Zadnja pot žrtve planin

02.02.1935

dLib.si

sobota, 2. februar 1935, ob 20:10, Boris Štupar, ogledov: 485

Jutro: Slovenjgradec, 1. februarja
Kakor smo že poročali, se je na planinah smrtno ponesrečil upravnik tukajšnje pošte g. Eiletz Franc.

Pokojnik se je rodil leta 1871. v Nasovi, občina Apače v Slovenskih goricah. V Slovenjgradce je prišel po prevratu leta 1919, kjer si je kmalu pridobil, simpatije občinstva. Bil je dolga leta občinski odbornik, od leta 1927. pa tudi občinski blagajnik. Poleg tega se je z veliko požrtvovalnostjo udejstvoval kot odbornik mislinjske podružnice SPD ter je neštetokrat prehodil vse naše planine, zlasti Pohorje in Urško goro. Bil je tudi predsednik nadzornega odbora tukajšnje gasilske čete in marljiv član in podpornik raznih drugih narodnih in kulturnih društev.

Mestni občinski odbor slovenjgraški je imel 29. januarja v počastitev pokojnika žalno sejo, ki jo je zavoljo odsotnosti bolnega predsednika vodil član uprave g. Rojnik Ivan. Na seji se je v znak hvaležnosti do umrlega člana sklenilo obdarovati vse mestne ubožce. Razen tega so sklenili, da se njegovega pogreba udeleži občinski odbor korporativno.

Pogreb, ki se je vršil 30. januarja popoldne. je bil veličasten. Vodil ga je monsignor g. Fran Ksaver Meško ob asistenci mestnega in starotrškega g. župnika. Velika množica občinstva je napolnila prostor pred hišo žalosti, kjer je po opravljenih molitvah zapelo slovenjgraško pevsko društvo Sattnerjevo »Na planine, na planina vedno žene me srce«. Nato se je začel pomikati sprevod po mestu. Na mestnem pokopališču so se po izvršeni blagoslovitvi groba poslovili od rajnega najprej mestni župnik g. Soklič, nato zastopnik občine gospod Rojnik, zastopnika mislinjske in mežiške podružnice SPD gg. dr. Pohar in Tomažič in naposled načelnik slovenjgraške gasilske župe g. Kopač. Pogrebne svečanosti je zaključilo pevsko društvo z Bervarjevo žalostinko »Z Bogom ti prijatelj mili«. Počivaj v miru, blago srce! Slovenjgradec te bo ohranil v trajnem spominu.

Jutro, 2. februar 1935

eXTReMe Tracker